Kennisbank

Op deze pagina vind je een antwoord op al jouw vragen. We hebben hier alle informatie verzameld, zodat jij een goede aanvraag bij ons kan doen. Mocht je toch nog een vraag hebben, neem dan contact met ons op.

Onze doelstelling

Het Cornelia-Fonds ondersteunt projecten en activiteiten met financiële middelen die opgezet worden voor kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking. Dit doen we voor projecten in Nederland, en het buitenland, maar bij voorkeur in de provincie Friesland en de andere noordelijke provincies. Naast projecten en activiteiten ondersteunen wij ook: 

 • medische en wetenschappelijke onderzoeken met financiële middelen die gerelateerd zijn aan kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking; 
 • maatregelen en voorzieningen die chronische aandoeningen en invaliditeit bij kinderen en jongvolwassenen kunnen voorkomen;
 • bij uitzonderingsgevallen kunnen wij ook kinderen en jongvolwassenen met een chronische ziekte of beperking financieel ondersteunen. 

Onze werkwijze

Het bestuur komt twee keer per jaar samen. Dit is in mei en in november. In deze vergadering worden alle aanvragen van voorgaande periode besproken. Het bestuur zal een beslissing nemen over de aanvragen, maar ook over het bedrag dat beschikbaar is om uit te geven aan deze aanvragen.

Bij aanvragen kleiner dan €1000,- kan de Gemachtigde afzonderlijk beslissen.

De uitgangspunten waarop het bestuur een beslissing neemt of de financiële ondersteuning van het Cornelia-Fonds worden toegekend: 

 • het project, de activiteit of in uitzonderingsgevallen, de aanvraag van een individueel persoon, voldoet aan de doelstelling van het Cornelia-Fonds en er zijn voldoende bewijzen dat het geld ook goed besteed wordt. 
 • de exploitatiekosten en voor de overheid subsidiabele kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring; 
 • projecten die gericht zijn op noodhulp, worden in eerste instantie niet financieel ondersteund.
 
Als er meerdere aanvragen voldoen aan alle uitgangspunten en er is niet genoeg geld beschikbaar voor deze halfjaarlijkse financieringsronde, wordt er eerste gekeken of er projecten zijn die doorgeschoven kunnen worden naar de volgende ronde. Als dat niet het geval is, dan besluit het bestuur welke projecten (mede) gefinancierd worden door het Cornelia-Fonds en stelt per project de hoogte van het bedrag vast. Aanvragers die geen financiering ontvangen zullen een korte toelichting op het besluit ontvangen. 

Hoe doe ik een aanvraag?

Een aanvraag dien je in via je eigen persoonlijke account. Dit account kun je aanmaken in het beginscherm van het aanvraagportaal. Zodra je in je account bent, kun je de aanvraag indienen en de benodigde documenten toevoegen.

Je hebt de volgende documenten nodig:

 • Projectplan
 • Projectbegroting
 • Dekkingsplan; wijze van financiering
 • Statuten en bestuurssamenstelling
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Jaarrekening of jaarverslag
 • Eventueel aanvullende informatie

 

1

Heb je toch nog een vraag voor ons?