Het fonds

Als het Cornelia-Fonds willen we een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven voor kinderen met een beperking, precies zoals Cornelia had gewild. 

Betekenisvol

het verschil maken

Daar waar Cornelia het verschil maakte voor de zieke kinderen in Beetsterzwaag, willen wij het verschil maken voor gezinnen met gehandicapte kinderen in Friesland. We willen iets betekenen, een steentje bijdragen en ze stimuleren om verder te gaan. Een aangepaste rolstoelbus, een vakantie met het hele gezin of die speciale sportdag waar ze aan kunnen deelnemen. Maar ook bijdragen aan medisch onderzoek, zodat we op langer termijn nog meer het verschil kunnen maken.

We willen betekenisvol zijn. We willen bijdragen aan ons doel, maar dit ook uitdragen. We doen graag duurzame investeringen die jarenlang plezier geven aan kinderen of kinderen helpen met functioneren in de samenleving. Deze kinderen hebben een beperking, maar tijdens het spelen zijn ze allemaal gelijk. Dat is het verschil wat wij willen maken, waar wij aan willen bijdragen.

Inspirerend

anderen in beweging brengen

We willen inspireren dat je jezelf niet hoeft te laten beperken door je beperkingen. We laten zien wat je kunt doen of waar je aan kan bijdragen. Je kunt meer dan je denkt, met een beetje hulp van ons. Wij willen van betekenis zijn in de wereld van kinderen met een beperkingen en willen je inspireren dat jij ook een steentje kan bijdragen.

We willen je aansporen om ook iets te doen. Wat kan jij betekenen in de wereld van kinderen met een beperking? Jou in beweging brengen hoeft niet over geld te gaan, want daar zijn wij als stichting voor. Maar we kunnen je inspireren om te helpen als buddy waarmee je mee wandelt over het rolstoelpad of als vrijwilliger bij een sportdag. Of draag ideeën aan waar een ander misschien onderzoek naar kan doen. Doe je mee?

Positief

het laten vergeten van een handicap

Die glimlach op het gezicht, het plezier dat ze samen hebben en het voldane gevoel dat ze hebben als ze ’s avonds op bed gaan. Daar doe je het voor. Ze hebben hun handicap vergeten, ze waren even echt kind en hadden plezier. Wij willen bijdragen aan zo’n positief gevoel, voor elk kind. Wij willen bijdragen aan projecten waarbij we zeker weten dat het positief bijdraagt aan de samenleving. Of aan projecten die in de toekomst voor die positiviteit gaat zorgen. We geven ze plezier, maar ook hoop. Ze kunnen en mogen ook gewoon kind zijn.

Frame Schaatsen

Gelijkheid

samen in de samenleving

We willen gelijke kansen creëren en gelijkheid tussen gewone en gehandicapte kinderen ontwikkelen. We staan met z’n allen in de samenleving en moeten het met elkaar doen. Cornelia gaf als grote voorbeeld al om er te zijn voor anderen. Voor anderen die je hulp nodig hebben. Iets goed doen. Wij willen ervoor zorgen dat ze met onze hulp, ze ons uiteindelijk toch niet meer nodig hebben.

Wij willen bijdragen aan emancipatie van de gehandicapte medemens. Kinderen die zelf kunnen zeilen of schaatsen, zonder hulp van anderen. We inspireren ze om het zelf te doen, we stimuleren de zelfredzaamheid. We zijn samen in de samenleving.

1