Financiën

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 

Cornelia-Stichting 2021Euro (afgerond)
Baten 
Inkomsten onroerende zaken715.000
Inkomsten uit effecten1.316.000*
Rente0.000
Totaal 2.031.000
  
Lasten 
Kosten onroerend goed475.000
Donaties en structurele verplichtingen567.000
Effectenbeheer en algemene kosten133.000
Totaal1.175.000
  
Saldo856.000 

* Dit is inclusief een ongerealiseerde koerswinst van € 929.000. Ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen weerspiegelen het beursklimaat in het desbetreffende jaar.

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt: Friesland (20 %), Rest van Nederland (72%), Buitenland (8%).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.

Heb je vragen over ons fonds?

Hoi! Ik ben Cornelia en ik ben er voor je om je te helpen op deze website. Heb je vragen over ons fonds of onze stichting? We helpen je graag bij al je vragen. Je mag altijd contact met ons opnemen om je vragen te stellen.

Contact