Financiën

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2022

Cornelia-Stichting 2021Euro (afgerond)
Baten 
Inkomsten onroerende zaken1.392.000
Inkomsten uit nalatenschappen228.000
Inkomsten uit effecten-1.224.000*
Rente0.000
Totaal 396.000
  
Lasten 
Kosten onroerend goed572.000
Donaties en structurele verplichtingen727.000
Effectenbeheer en algemene kosten149.000
Totaal1.448.000
  
Saldo-1.052.000

* * Dit is inclusief een gerealiseerd negatief koersresultaat van € 1.435.000.

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:
Friesland (17%), Rest van Nederland (68%), Buitenland (15%).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.

 

Heb je vragen over ons fonds?

Hoi! Ik ben Cornelia en ik ben er voor je om je te helpen op deze website. Heb je vragen over ons fonds of onze stichting? We helpen je graag bij al je vragen. Je mag altijd contact met ons opnemen om je vragen te stellen.

Contact